Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhlas s užíváním stavby

(STAVBA NA OHLÁŠKU)

 Ač později ale přec jsem se rozhodla sepsat následující informace ohledně "kolaudace" pro všechny, kteří shánějí info:
 
 
Protože jsme stavěli dům na ohlášku, neprobíhala kolaudace v pravém slova smyslu, ale stavební odbor Městského úřadu musel vydat Souhlas se zahájením užívání stavby.
 
Každý stavební odbor může požadovat něco jiného, požádala jsem tedy o e-mailovou informaci, co vše musíme stavebnímu odboru předložit:
 
-         Geometrický plán
-         Veškeré revize /elektro, plyn, komínové odtahy, vnitřní rozvody vody, kanalizace, topení, hromosvod atd… dle toho co jste realizovali/
-         Atesty a certifikáty použitých materiálů
-         Doklad o likvidaci stavební suti /vyřešili jsme to čestným prohlášením, že u novostavby RD nebyla stavební suť produkována a obaly od stavebních materiálů byly odevzdány ve sběrném dovoře OZO…/
-         Stavba musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením (tzn. hasicí přístroje, detektory požáru ….. příp. další dle projektové dokumentace)
-         Nemusela být fasáda, chodníky ani terénní úpravy, musí však být zabezpečen BEZPEČNÝ PŘÍSTUP do budovy.
Z www stránek městského úřadu jsem si stáhla tiskopis k Souhlasu s užíváním stavby a vyplněn s uvedenými náležitostmi jsem odevzdala na stavebním odboru městského úřadu.
 
Podali mi info, že do 30 dnů musí buď vyslovit souhlas nebo zákaz. Že nás vyrozumí o termínu závěrečné prohlídky.
 
V den D přijely dvě zaměstnankyně stavebního odboru na prohlídku domu. S projektovou dokumentací obhlédly dům zvenčí /vzhled, počet oken, dveře na terasu../
Uvnitř pak prošly jednotlivé místnosti, zaznačily si do projektu jinak umístěné umyvadla a bojler s tepelným čerpadlem (na opačné straně v technické místnosti). Žádné změny proti projektové dokumentaci jsme neměli, umyvadla si prý překreslují jen pro pořádek – nejedná se o žádnou zásadní změnu….
Mrkly se na požární hlásič, vypsaly na místě protokol o prohlídce domu, kde do nedostatků vepsaly pouze venkovní fasádu a za 20 minut bylo se vším všudy hotovo!
 
Do připraveného stavebního deníku ani nenahlížely, hasící přístroj také nehledaly /je ale možné, že ho při obhlídce zahlédly v technické místnosti a víc nepotřebovaly/. Měření radonu nebylo znovu potřeba, protože původní měření k projektové dokumentaci vykazovalo riziko velmi nízké.
 
Poštou nám do týdne dorazil oficiální Souhlas se započetím užívání stavby a bylo vymalováno .
 
Na obecním úřadu jsme požádali o vydání čísla popisného, změnili si trvalý pobyt (nové občanské průkazy a ostatní doklady …), jelikož jsme měli rozestavěný dům vložen do katastru nemovitosti (kvůli úvěru), nahlásili jsme změnu údajů (po doložení Souhlasu stav. odboru a přidělení č. popisného nám zapsali dům jako zkolaudovanou nemovitost). Postupně řešíme změnu adresy na dalších institucích /ČEZ, SmVak, pojištovny, lékaři, registr řidičů…/
 
K 1.1.2012 nás ještě čeká nové přiznání k Dani z nemovitosti (dosud jsme platili ze stavby + zahrady. K 1. lednu následujícímu po „kolaudaci“ je nutno podat nové daň. přiznání!
 

Náhledy fotografií ze složky Fotky /z/ našeho domu po nastěhování

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

DAN Z NEMOVITOSTI, SAKRA...

(SINDY, 27. 1. 2013 23:47)

no my zapomenli na to priznani k dani z nemovitosti a kolaudaci mame od srpna 2009, dovedeli jsme se az dnes v telce, ze to musime po kolaudaci prehlasit, tak nejak jsme asi naivne verili, ze to stavebni urad preda financaku, nebo co...zetra dem na FÚ. JAJ to bude asi pokuta, že se nám z toho protočej panenky... kurňa!